skip to Main Content

De Stichting Beethoven 2027 gebruikt uw gegevens alleen met betrekking tot de doelstelling van de Stichting. Zo hebben wij een adressenbestand van belangstellenden dat wij gebruiken voor de promotie van onze activiteiten, het versturen van de nieuwsbrief of van concertkaartjes. Wij bewaren en gebruiken geen andere gegevens dan welke strikt nodig zijn voor dit doel. Wij delen uw gegevens nooit met andere partijen voor commerciële doeleinden. U kunt bij ieder mailbericht aangeven of u zich wilt uitschrijven voor mailings of dat u wilt dat uw gegevens vernietigd worden.

Back To Top