Skip to content

PROJECT: BEETHOVENS 32 PIANOSONATES

De pianosonates lopen als een rode draad door Beethovens leven en werk. De composities reflecteren de volle diepte van zijn inspiratie, elk uniek en met een geheel eigen karakter. De grote contrasten kenmerken Beethovens stijl: enerzijds theatraal en spectaculair, anderzijds diepzinnig en een weerspiegeling van een contemplatieve innerlijke wereld, die met name in de langzame delen tot uitdrukking komt. Gaandeweg bevrijdt Beethoven zich van de beklemmende regels van de sonatevorm om zijn eigen ideale muzikale universum te kunnen scheppen. Deze meesterwerken zijn van onschatbare waarde geweest voor de verdere ontwikkeling van de klassieke muziek.

In totaal zullen er tien cd’s verschijnen. Het doel is om het project af te ronden in 2027, het 200ste herdenkingsjaar van het overlijden van de componist.

Voor meer informatie m.b.t. de Beethoven Pianosonates zie: www.beethoven32.info

Back To Top